Historia


Ängsviksgården byggdes i början av 1900-talet (troligtvis 1911) för att först vara ålderdomshem och fattigstuga.

Från början hade Värmdö en ambulerande lärare, som åkte runt i skärgården och undervisade. Första skolhuset, som byggdes var den nuvarande gymnastiksalen på Kyrkskolan. I stället för att genast bygga ut detta hus när barnantalet växte, lät man några barn gci ”Snickarboa” (Ängsviksgården).

Under mitten av åttiotalet gjordes Ängsviksgården om till bostäder och BRF Ängsviksgården bildades.

Alla kollektivhus i Sverige och mer info om Co-Housing hittar du på:
www.kollektivhus.se